Политика конфиденциальности

Политика конфиденциальности

 Шановні клієнти! Нижче наведений документ щодо політики конфіденційності для сайту www.foto-servis.com.ua  (далі – Сайт сервісу онлайн друку). У цьому документі розяснюється, які види інформації можуть бути зібрані і зберігатися на Сайті, та як може використовуватися і надаватися ця інформація.

Дана Політика конфіденційності персональних даних (далі - Політика Конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку Інтернет- сервіс онлайн друку «Фотосервіс», розташований за адресою - Foto-servis.com.ua, може отримати від Користувача під час використання Сайту сервісу онлайн друку. Користувач має всі права щодо захисту його персональних даних, передбачених чинним законодавством України, зокрема, Законом України « Про захист персональних даних».

1.    Визначення термінів

-      Адміністрація сайту Інтернет-сервісу онлайн друку ( далі- Адміністрація сайту онлайн друку) – уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені  Інтернет- сервісу онлайн друку «Фотосервіс» , які організовують, і здійснюють обробку персональних даних, а також визначають мету обробки персональних даних , що підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.

-      Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

-      Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптація, зміна, відновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних ( автоматизованих) систем.

-      Конфіденційність персональних даних – обов’язково для дотримання адміністрацією або іншою особою, яка одержала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави. 

-      Користувач Інтернет-сервісу онлайн друку (далі – Користувач) - фізична або юридична особа, яка є володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені власника.

-      Файл “Cookies” – файл даних, відправлений веб-сервером і які зберігається на комп’ютері Користувача, інтернет-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTPS-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

IP-адреса- унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі ,  побудованої за протоколом IP.

- Бланк - електронний реєстраційний документ, розміщений на сайті сервісу онлайн - друку для заповнення Користувачем, при заповненні якого Користувач дає свою згоду на обробку (накопичення, реєстрацію, збір, зберігання, адаптування, зміна, відновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення) Адміністрацією сервісу онлайн-друку будь-яких даних Користувача, в тому числі персональних, згідно умов цієї Угоди і законодавства України.

Сайт олайн друку - інтернет сайт
www.foto-servis.com.ua , включаючи всі його субдомени, які знаходяться під організаційним контролем Адміністрації.

2. Загальні положення

2.1. Використання Користувачем сайту сервісу онлайн друку означає згоду з цією політекою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності, Користувач повинен припинити використання сайту сервісу онлайн друку.

2.3. Поточна Політика конфіденційності застосовується лише для сайту сервісу онлайн друку "Фотосервіс". Сервіс онлайн друку не контролює й не несе відповідальність за сайті третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланням, доступним на сайті сервісу онлайн друку.

2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних , що надаються Користувачем сайту сервісу онлайн друку.

3. Предмет Політики Конфіденційності

3.1. Поточна Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адмінсімтрації сайту сервісу онлайн друку щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації сайту при реєстрації на сайті сервісу онлайн друку або при оформленні замовлення.

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки  в рамках поточної Політики конфіденційності , надаються Користувачем шляхом заповлнення реєстраційної форми на Сайті сервісу онлайн друку в розділі "Реєстрація" або при оформленні замовлення, включають в себе наступну інформацію:

- ПІБ Користувача;

- контактний номер телефону Користувача;

- адреса електронної пошти;

- адреса доставки Товару.

3.3. Сервіс онлайн друку захищає Дані, яку автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків та при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи ("піксель"):

- ІР адреса;

- інформація cookies;

- інформація про браузер ( чи іншої програми, яка здійснує доступ до показу реклами);

- час доступу та адреси сторінки, на  якій розташований рекламний бокс;

- реферер (адреса попередньої сторінки).

3.4. Відключення cookies може спричините неможливість доступу до частини сайту сервісу онлайн друку, що вимагають авторізації.

3.5. Сервіс онлайн друку здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачив. Дана інформація використовується для виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю законності проведених фінансових платежів.

3.6. Будь-яка інша персональна інформація, не обумовлена вище ( історія заказів, браузери, що використовуються, операційні системи тощо), підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2, п.п. 5.3 даної Політики конфіденційності.

4. Мета збору персональної інформації користувачів

4.1. Персональні дані Користувачів Адміністрація сайту сервісу онлайн друку може використовувати з метою:

4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті сервісу онлайн друку, для оформлення замовлення на друк фотографій дистанційним способом.

4.1.2. Оформлення та обробки замовлень Товару.

4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотнього зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання сайту сервісу онлайн друку, надання послуг, обробку запитів та звернень від Користувача.

4.1.4. Визначення місцезнаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.

4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

4.1.6. Повідомлення Користувачеві сайту сервісу онлайн друку про стан Замовлення.

4.1.7. Обробки і отримання платежів.

4.1.8. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з використанням сайту сервісу онлайн друку.

4.1.9. Надання Користувачеві з його згоди спеціальних пропозицій, інформації про ціни та інщих відомостей від імені сервісу онлайн друку.

5. Способи і терміни обробки персональної інформації

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур’єрським службам, організаціям поштового зв’язку, операторам електрозв’язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на сайті сервісу онлайн друку, включаючи доставку замовлення.

5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим законом України.

5.4. При втраті або розголошенні персональних даних Адміністрація сервісу онлайн друку інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.5. Адміністрація сервісу онлайн друку вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.6. Адміністрація сервісу онлайн друку спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

6. ОБОВЯЗКИ СТОРІН

6.1. Користувач зобов’язаний :

6.1.1. Надати інформацію про персональні дані , необхідну для користування сервісом онлайн друку.

6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни наданої інформації.

6.2. Адміністрація сервісу онлайн друку забов’язана : 

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користува, а також не здійснювати продаж , обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2 та 5.3. цієї Політики конфіденційності.

6.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту персональної інформації в існуючому діловому обороті.

6.2.4. Здійснити блокування персональних даних Користувача (або його законного представника, або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки) з моменту його звернення або запиту в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. ВІДПОВІДАЛЬНОІСТЬ СТОРІН

7.1. Адміністрація сервісу онлайн друку, яка не виконала свої зобов’язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних , відповідно до законодавства України, за винятком випадків,  передбачених п.п. 5.2., 5.3. та 7.2. цієї Політики конфіденційності.

7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденціїної інформації Адміністрація сервісу онлайн друку не несе відповідальність, якщо дана Конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту іі отримання Адміністрацією сервісу онлайн друку.

7.2.3. Розголошена за згодою Користувача.

8.ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. При зверненні до суду з позовом у спорах, що виникають з відносин між Користувачем сервісу онлайн друку та Адміністрацією сервісу онлайн друку, обов’язковим є представлення претензії (письмової пропозиції про врегулювання спорів).

8.2. Одержувач претензії протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. При не досягненні угоди претензії будуть передані на розгляд до суду відповідно до чинного законодавства України.

8.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем та Адміністрацією сервісу онлайн друку застосовується чинне законодавство України.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація сервісу онлайн друку має право вносити зміни в існуючу Політику Конфіденціїності без згоди Користувача.

9.2. Нова Політика Конфіденційності набирає чинності з моменту її публікації на сайті сервісу оналйн друку, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики Конфіденційності.

9.3. Діюча Політика Конфіденційності розміщена за адресою foto-servis.com.ua/polityka_konfidentsiynosti

9.4. У разі виникнення питань щодо Політики Конфіденційності, звернення приймаються на електронну пошту info@foto-servis.com .

10. ЗГОДА КОРИСТУВАЧІВ

10.1. Користуючись сервісом онлайн друку, Ви підтверджуєте, що ознайомлені з умовами існуючої Політики Конфіденціїності і правами, наданими суб’єктам персональних даних відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та згодні з викладеними умовами.

 

 

Добро пожаловать!

Восcтановление пароля